Transformatie-lab


Het Transformatie-Lab is een initiatief van De Plaats, orkest de ereprijs en ArtEZ om in Arnhem een plek te creëren waar plaats is voor onderzoek op het gebied van hedendaagse muziek, theater en muziektheater. Het Transformatie-Lab opent 10 x per jaar op elke eerste zaterdagnamiddag van de maand haar deuren voor makers, jonge honden en oude rotten op zoek naar nieuwe wegen in hun beroepspraktijk én publiek dat daar nieuwsgierig naar is.